نمرات درس مبانی اینترنت یک واحد عملی

3 دی 1394

نمرات درس مبانی اینترنت کاردانی نرم افزار       1 واحد عملی

 نمرات براساس:حضور در کلاس+ فعالیت کلاسی+آزمون عملی+پروژه وتحقیق

شماره دانشجویی            نمره 

100148                         16

1003119                       9.5

100135                         15

1003094                       18

1003087                       18

1003013                       17

1003098                       17

1003056                       18

1003075                       -6-

1003076                       19

1003057                       17

1003024                       16

1003036                      17

100305                       8.5

1003074                      -9-

111271                       8.5

1003116                      15

1003063                      -7-

1003011                      15

1003110                      20

1003108                      17

1003088                      18

1003079                     -9-

1003082                      18

100144                       17

1003116                      16

1003078                      17

1003028                      16

1003095                      14

1003092                      -7-

100159                        19

1003047                       16

45073                          8

1003048                        8

1003112                        20

1003086                        17

1003115                        16

003118                          16

1003010                        16

121057                          17

100155                          14

1003085                         7

1003061                         16

1003106                         16

1003100                         16

1003051                         20

1003101                          18

1003091                           15

1003107                           8

1003105                          20

1003104                          17

1003081                           18

1003102                           18

1003114                           19

101082                             5

100137                             18

1003083                            16

100157                             18

1003103                           16

1003035                          16

1003090                          20

1003014                          19

100136                           17

 

مهلت اعتراض تا سه روز.......

         


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم